ห้องพัก
ห้องแอร์
ห้องพัดลม
ห้องครอบครัว

ห้องพักและอัตราค่าห้อง

ห้องครอบครัว

ห้องครอบครัวประกอบไปด้วยเตียงขนาดห้าฟุตหนี่งเตียง และเตียงขนาดสามฟุตสองเตียงเหมาะสำหรับแขกสี่ท่าน พร้อมตู้เย็น เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น ฝักบัวน้ำอุ่น โทรศัพท์ และน้ำดื่มภายในห้องพัก

ห้องครอบครัว 1800 บาท(4 ท่าน)

หมายเหตุ:  ราคาห้องพักยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
                 เด็กเล็กพักห้องเดียวกับผู้ใหญ่ไม่คิดค่าบริการเพิ่ม
                 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเทศกาลและวันหยุดยาว