ห้องพัก
ห้องแอร์
ห้องพัดลม
ห้องครอบครัว

ห้องพักและอัตราค่าห้อง

ห้องแอร์

เรามีบริการห้องแอร์ทั้งแบบเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ เหมาะสำหรับแขกสองท่าน พร้อมตู้เย็น เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น ฝักบัวน้ำอุ่น โทรศัพท์ และน้ำดื่มภายในห้องพัก

ห้องแอร์   1000 บาท (2 ท่าน)

หมายเหตุ:  ราคาห้องพักยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
                 เด็กเล็กพักห้องเดียวกับผู้ใหญ่ไม่คิดค่าบริการเพิ่ม
                 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเทศกาลและวันหยุดยาว